درباره ما

مرکز آموزش و کاریابی ماهرجاب کار خود را از مهر ماه سال 1399 در مشهد آغاز کرد و در بهمن ماه 1399با مدیریت سرکارخانم شیرازی و همکاری شرکت رامش سازان (بازرگانی اسدی) رسمی شد.
سرکار خانم الهام شیرازی مدیرعامل مرکز آموزش وکاریابی ماهرجاب می فرمایند: من بعد از10سال سابقه کاردر حوزه منابع انسانی متوجه شدم مشکلاتی بین کارجو و کار فرما وجود دارد. این مشکلات موجب سوءتفاهم ، تعارض و درنهایت هزینه های سنگینی برای افراد وسازمان ها وجامعه می شود. در واقع این مشکل کمبود مهارت می باشد. من خودم کارآفرینیی می دانم که با کمک دوستان ومشاورین تصمیم به راه اندازی مرکز مشاوره ،آموزش وکاریابی ماهرجاب گرفتیم.

اهداف کلی تیم مشاوره، آموزش و کاریابی ماهرجاب:

1-تیم ماهرجاب می کوشد با انتشار مطالب ، آگهی ها، اخبار و برگزاری دوره های آموزشی، مشاوره، مصاحبه و.. میزان اطلاعات ومهارت های افراد را برای استخدام نیروهای جوان فارغ التحصیل داخل وخارج کشور وتمامی افراد جویای کار باالاببرد.

2- مدیریت یک سازمان را طبق رفتار سازمانی و در جهت بالا بردن بهره وری سازمان راهنمایی وتحت آموزش قرار می دهد.

3 -تیم ماهرجاب به عنوان ذهن دوم مدیران سازمان یا کارفرما با اراِئه خدمات و مشاوره ای ارزنده وماندگار در کنار آنها قرار گیرد.

4-کمک کردن به سازمان ها در رفع هنجار ها ومشکلات، بهبود عملکرد وبالابردن بهره وری سازمان .

5-تیم ماهر جاب با بکارگیری مهارت ها و تجارب در ارائه مشاوره ای هدفمند در جهت رشد وارتقاء سطح عملکرد و مهارت افراد سازمان جزء اهداف خود قرار داده است.

مهم ترین ویژگی تیم مشاوره، آموزش وکاریابی ماهرجاب احساس مسئولیت، متعهد بودن و رفتاری صادقانه با ارباب رجوع خود می باشد. ماهرجاب با عزمی راسخ واراده ی فوالدین بر روی عملکرد سازمان ها منابع انسانی کار خود را آغاز کرده است.

تیم ماهرجاب