قانون گذاری برای سازمان

 


قانون گذاری برای سازمان


برای مدیریت و نظم دهی بهتر در سازمان لازم است قوانین گذاشته شود که همه کارمندان ملزم به پیروی ازین قوانین می باشند. 


قانون گذاری برای هر سازمان قواعد وضوابط خاص خودش را دارد که شامل 3 مرحله زیر می باشد:


 1- بهترین زمان برای قانون گذاری


2- نوع قانون مد نظر


3- نحوه تصویب واجرا قانون


برای گداشتن قوانین در یک سازمان باید اصولی را رعایت نمود تا به صورت صحیح وسریع در بین کارمندان شرکت به اجرا در بیاید.


1_قوانین ک برای کارمندان یک سازمان گذاشته می شود باید شفاف وعاری واز هر گونه پیچیدگی باشد تا برای همه افراد سازمان قابل فهم بوده وکارمندان با سئوالاتی همانند قانون چ بود؟؟ یا چی شد؟؟ مواجه نشوند.


2_ قوانین باید ساده وشفاف باشند. کلمات سنگین ومبهم در قوانین نباید استفاده نمود تا از برداشت متفاوت بین کارمندان سازمان جلوگیری شود .


3_ در قانون گذاری از کلماتی منفی همانند هرگز، ممنوع و منفی صحبت نکنیم.نکته مهم قانون گذاری این است که استفاده از این کلمات موجب انتقال احساسات ناخوشایند به کارمندان سامان می شود به همین دلیل این کلمات در قانون گذاری نباید بکار روند.


4_به هنگام عصبانیت یا زمانی که یک نا هنجاری در سازمان پیش آمده از قانون گذاری دوری کنید


5_در لحظه ونسنجیده قانون گذاری نکنید.قانون گذاری باید در آرامش انجام شود ونیازمند تفکر وسنجیدن جوانب وشرایط می باشد.


6_قوانین باید به گونه ای تصویب شوند که به نفع تیم باشد و موجب پیشرفت همه افراد سازمان گردد و منافع شخصی در آن لحاظ نشود


7_ انتخاب صحیح زمان تصویب واجرا قوانین موجب پذیرش همگانی می شود.


8_ قوانین باید به گونه ای مطرح شوند که افراد سازمان فکرکنند خودشان قوانین را مطرح وتصویب می کنند


قانون گذاری در سازمان 


بهترین زمان برای قانون گذاری


مدیرانی که که تازه  سازمان تشکیل می دهند و هنوز قوانین خود را تصویب نکرده اند . بیشتر قوانین این سازمان ها نانوشته اند وزمانی که یک اتفاق در سازمان بیافتد و هنجار ایجاد شود ممکن است مدیرسازمان با عصبانیت وناراحتی شدید قوانین بگذارند بطور مثال بگویند همه باید اینگونه پوششی داشته باشند یا همه کارمندان باید از فردا در فلان ساعت در سازمان حضور پیدا کنند یا همه باید قبل از خروج گزارش بدهند و...


گاهی مدیران تمام افراد سازمانش را بخاطر شخص متخلف تنبیه می کند به طور مثال زمانی که می گوید به دلیل تاخیر در آمدن فلان کارمند تمام افراد سازمان باید از فردا یک ربع زود تر در سازمان حضور پیدا کنند وشما کارمندان هیچ کدام جنبه این کار را ندارید!! یاحتی ممکن است در خانه وخانواده نیز همچین مشکلی بوجود آید وپدر یا مادر به هنگام عصبانیت قوانین کلی بگذارند ک باعث سرکشی فرزندان می شود و آنها این گونه قوانین را قبول نمی کنند.


 


قانون گذاری در سازمان


این گونه برخورد در رفتار سازمانی ویا با فرزندان خویش در خانه عجولانه واشتباه می باشد و نباید در لحظه واز روی عصبانیت قوانین را تصویب نمود.


حتما از خودتان می پرسید بهترین زمان برای قانون گذاری چه زمانی است؟؟ بهترین زمان برای قانون گذاری وقتی است  که همه حالشون خوبه باشد. حال زمان آن رسیده آن موضوعی که در زمان ناراحتی وعصبانیت باعث ایجاد ناهنجاری شده را بنویسیم و در باره آن  فکر می کنیم تا بتوانیم مشکل ایجاد شده را به صورت قوانین با کلمات در بیاوریم تا به نفع تیم سازمان هم باشد وزمانی که حال همه خوب هست ونسبت به اون موضوع هیچ هنجاری وجود ندارد قانون را در بین اعضا سازمان مطرح نموده و به اجرا در بیاوریم. این گونه تصویب قوانین مطابق اصول رفتار سازمانی بوده وباعث پذیرش همه افراد سازمان می شود.


قانون گذاری برای فرد یاتیم؟


قانون گذاری باید به گونه ای باشه که ما از تیم صحبت کنیم وبه نفع تمام افراد سازمان  باشد. بطور مثال می توان گفت برای اینکه تیم سازمان با نظم شود بهتر است کارمندان قبل خروج  گذارش کار بدهند. برای عملکرد قوی تر بهتر است این قوانین برای همه افراد سازمان مطرح شود نه برای  شخص خاصی باشد بطور مثال بگوییم شما قبل خروج گزارش بدهید تا شما را مدیریت وبا نظم کنم. میدانیم که در یک سازمان کار ها به صورت تیم ووابسته به یک دیگر می باشد. همچنین کار های یک سازمان ووظایف کارمندها مکمل یک دیگر هستند بنابر این باید قوانین از شخصی بودن در آمده و همگانی باشد.


نکته اساسی در قانون گذاری این است که قانون باعث پیشرفت افراد سازمان شود.


 قوانین که باعث شود اشخاص سازمان چه از نظر ویژگی های شخصیتی یا مهارت های فردی وچه برای مهارت های سازمانی پیشرفت کنند باعث عملکرد بهتر سازمان می شود. همچنین این گونه قانون رو همه افراد سازمان قبول می کنند.


چگونه جلسه قانون گذاری را تشکیل دهیم؟به چه نحوی برگذار کنیم؟


قانون برای سازمان باید به گونه ای مطرح شود که افراد سازمان تصویب کننده آن باشند. بهتر است  به هنگام قانون گذاری در سازمان ها از شیوه قانون گذاری دولت بهره ببریم.دولت یک موضوع را در جلسات قانون گذاری با حضورنمایندگان خود مطرح می کنند ومی پرسند بابت رفع این مشکل چکاری انجام دهیم؟ دولت با بیان مسئله به نمایندگان خود فرصت می دهد تا راه حل های خود را بریای رفع این مشکل مطرح کنند وبا جمع بندی و اصولی کردن این راه حل ها قوانین را تعیین می کند. با بهره گیری ازین شیوه ما به عنوان منابع انسانی یا مدیرعامل سازمان می توانیم راه حل های افراد سازمان را جمع آوری کرده وبر طبق اصول ، رفتار سازمان را مثبت وبصورت همگانی قوانین را که خود اعضای سازمان مطرح نمودند و مورد پذیرش تمام افراد سازمان می باشد را تصویب وبه اجرا در بیاوریم.


زمانی که قانون را تنظیم ونوشته وتصویب نمودیم برای اجرا کردن قوانین در بین افراد سازمان باید سرپرست های سازمان را به جلسه دعوت کنیم.قانونی را که می خواهیم تصویب کنیم به صورت  مشکل بوجود آمده در بیان افراد حاضر مطرح کنیم وبه گونه ای جمع بندی می کنیم که قانون نا نوشته است. درجلسه سازمان از افرادی که  مرید موضوع جلسه سازمان هستند برای تصویب کمک بگیریم و زمانی که راه حل های افراد سازمان را شنیدیم جملاتشان را که شبیه قانون هست را دریافت و بهتر است از یک تخته کمک بگیریم و مشابه قانون تصویب کرده ایم را برای رفع روی تخته بنویسیم. حال فواید ومعایب این قانون را می نویسیم به طور مثال اگر این قانون را بگذاریم چه فوایدی دارد یا این قانون چه مشکلاتی را بوجود خواهد آورد؟ با نوشتن تمامی این سئوالات وراه حل ها می توان جمع بندی کلی نمود وبه قانون تصویب شده رسید.باید توجه داشته باشید که قانون برای جمع نوشته شود. در جلسه بهتر است از افراد مرید موضوع سوال بپرسید  و بطور مثال از شخص منظم جمع بپرسید نامنظمی چه اثری بر سازمان داره؟ وکلماتی که در قانون خود دارید را بر روی تخته نوشته و قانون را کامل کنید.


قانون گذاری در سازمان


زمانیکه قانون مطرح ونوشته شد باید بصورت شفاهی و کتبی از تک تک سرپرستان تاییدیه گرفته شود وچون خود افراد حاضر در جلسه قانون را تصویب نموده اند می پذیرند. با بهره گیری از این شیوه تصویب قوانین چون اعضای سازمان پیرو سرپرستشان هستند می توان قوانین مورد نظر را برای تیم سازمان تصویب وبه اجرا درآورد.