آداب چگونه رفتار با ارباب رجوع

 


" آداب چگونه رفتار با ارباب رجوع "


یکی از اهداف  مهم واصلی هر سازمان، جلب رضایت مراجعین و ارباب رجوع از طریق ارائه خدمات و برخورد شایسته وصحیح با کیفیت مطلوب می باشد. برای ایجاد اعتماد واعتبار یک سازمان در میان مردم باید آداب چگونه رفتار با ارباب رجوع را به نحو احسن و مطابق رفتار سازمانی انجام شود. برای آنکه رفتار صحیح و بر طبق رفتار سازمانی با اربا رجوع صورت بگیرد تا رضایت آنها را به همراه داشته باشد نیازمند رعایت اصول زییر می باشد:


1-شرط اول برخورد کارکنان با ارباب رجوع آن است که با رویی گشوده با او برخورد کنند. حتی در سلام کردن ار مراجعین سخت نگیریم وبا چهره ای ببشاش از آنها احوال پرسی کنیم ،چرا که این برخورد ها باعث می شود ارباب رجوع حتی اگر کارش انجام نشدنی ویا بی جواب باشد ، از این که مورد احترام واقع شده است ، بارضایت کامل اتاقمان را ترک کند.


آداب چگونه رفتار با ارباب رجوع


2-صبر و حوصله شرط دوم است. زمانی که ارباب رجوع صحبت می کند باید به حرف های آن ها دقیقا گوش سپرده و با اشاراتی که حاکی ازمیل ورقبت باشد به آنان اجازه داد تا تمام خواسته های خود را بیان کنند و پس از اتمام سخنان ارباب رجوع با ملایمت جواب مناسب و سنجیده ای به آنان داده شود.


آداب چگونه رفتار با ارباب رجوع


 


3-امروزه جامعه شناسان بر این باور هستند که بهترین روش برای نفوذ در مردم باید درست از  زبان می باشد. به عبارتی دیگر با مردم به زبان عام که زبان رایج وخود مردم است سخن گفت. بنابراین در برخورد با ارباب رجوع باید به گونه ای سخن گفت که برای آنان قابل فهم ودرک باشد. زیرا اگر آنها در گفت وگو با زبانی سخت  وتوام یا از روی فخر وتکبر وبی اعتنایی رو به رو شوند هر چند که خواسته آنها برآورده شود.اما هرگز با رضایت دفتر کارمان را ترک نخواهند کرد.


البته این نکته فراموش نشود در برخورد با مراجعین باید به فراخور شخصیت ومیزان آگاهی افراد با آنها برخورد نمود و از شیوه های معقول وسازنده استفاده نمود.


 


آداب چگونه رفتار با ارباب رجوع


 


4-اهمیت یک سازمان امروزه به میزان اعتباری است که مردم نسبت آن سازمان دارند، داشتن ساختمان های بزرگ ومجلل و مکان گسترده به هیچ وجه بر این اعتماد نمی افزاید. اعتماد واعتبار در میان مردم که از اهمیت بالایی برخوردار است تحقق نمی یابد مگر با جلب رضایت مراجعین  که از طریق برخورد های صمیمی وسازنده هر سازمان با ارباب رجوع ممکن می شود.


بنابراین کارمندان هر سازمان باید تمام سعی وکوشش خودرا در قالب رفتار و برخورد صحیح در جهت تامین خواسته مراجعین به کار بگیرند. اما اگر خودشان توان تامین خواسته مراجعین را ندارند از دیگر همکاران و افراد مافوق کمک بگیرند.


 


آداب چگونه رفتار با ارباب رجوع


زمانی که ارباب رجوع ببیند کار او بدون اتلاف وقت وخیرخواهانه انجام می شود ویا در صورت انجام نشدن از او عذر خواهی به عمل آمده تحت تاثیر رفتار کارکنان قرار می گیرد و اطمینان ودلتنگی خاصی نسبت به سازمان پیدا میکند


می توان گفت ایجاد اعتبار واطمینان در میان مردم با برخورد صحیح و محترمانه کارمندان با ارباب رجوع شکل می گیرد.