8 نکته برای برگزاری بهترین جلسه مصاحبه با متقاضی

یکی از مهم ترین و بهترین راهکارهایی که می توانید خواسته های مراجعین ومتقاضیان را برطرف کنید برگزاری جلسات مصاحبه به شیوه صحیح با شخص متقاضی است. جلسه مصاحبه به شما کمک می کند در کمترین زمان با عملکردی قوی مهارت ها و قابلیت های متقاضی را کامل تر وبیشتر کشف کنید وبنوانید سریع تر وراحت تر خواسته های متقاضی را برآورده نمایید.


در این مقاله با بیان 8 نکته برای برگزاری بهترین جلسه مصاحبه با متقاضی به شما شیوه صحیح برگزاری جلسه مصاحبه با بالاترین عملکرد را به شما آموزش می دهیم.


 1- بررسی متقاضی بعد از ورودش به سازمان:

اولین نکته برای برگزاری بهترین جلسه مصاحبه با متقاضی بررسی متقاضی بعد از ورودش به سازمان می باشد.همچنین یکی از راهکار هایی که می توان داوطلب یا متقاضی را شناخت این است که رفتار شخص متقاظی (داوطلب) در اجتماع را مورد برسی قرار بدهیم. از نحوه برخورد و رفتار هرشخص با افراد دیگر ویا نحوه ارتباط گیری هر فرد با سایر افراد می تواند به شناخت بیشتر شخص متقاظی (کارجو) کمک کند. اگر شخصی در برقراری ارتباط مشکل داشته باشد یا از آدم یا شخصی با اعتماد به نفس پایین باشد به راحتی با افراد ارتباط برقرار نمی کند و ویژگی هایی مشابه این ها را می توان از لحظه ورود کارجو مورد برسی قرار داد.


برای بررسی داوطلب بعد از ورودش به سازمان می توان از روی نوع برخورد او با نگهبان و منشی ، عکس العمل او در زمان انتظار و یا هنگامی که با تلفن همراهش صحبت می کند تحت نظر گرفت.


 2- اتاق مصاحبه را از قبل آماده کنید:


دومین نکته برای برگزاری بهترین جلسه مصاحبه با متقاضی این است که اتاق مصاحبه را از قبل آماده کنید. یکی از بهترین ترفند ها برای تسلط بر زمان در هنگام مصاحبه این است که شما یک ساعت دیواری را به گونه ای نصب کنید که در پشت شخص مصاحبه شونده و در معرض دید شما قرار بگیرد. تا در زمانی که شما در حال انجام مصاحبه می باشید تسلط کامل به زمان خود داشته باشید. همچنین می توانید با منشی خود هماهنگ کنید در زمان مصاحبه تلفن های شما را وصل نکنند تا از ایجاد مزاحمت به هنگام مصاحبه جلوگیری فرمایید و مصاحبه با آرامش خاطر وتمرکز بیشتری برگذار شود. در هنگام مصاحبه باید بیشتر زمان برای صحبت کردن به شخص مصاحبه شونده داده شود تا بتواند درمورد مهارت ها ، خواسته ها و توانایایی هایش بیشتر صحبت کند واطلاعات بیشتری به شما بدهد.


 3- قبل از جلسه مصاحبه:


سومین نکته برای برگزاری بهترین جلسه مصاحبه با متقاضی این است که برای آمادگی بیشتر شما وشناخت اولیه درمورد شخص متقاضی بهتر است قبل از جلسه مصاحبه از شخص مصاحبه شونده بخواهید که رزومه خود را در اختیار شما قرار دهد. چون یکی از کارهایی که به شما کمک می کند مصاحبه بی نقصی داشته باشید این است که قبل شروع مصاحبه رزومه شخص مصاحبه شونده را به طور کامل مطالعه نمایید. پس مطالعه کامل رزومه شما آشنایی با شخص مصاحبه شونده پیدا می کنید . همچنین برای برگذاری جلسه مصاحبه بی نقص تر وبدون اتلاف وقت بهتر است سوالاتی که می خواهید از شخص مصاحبه شونده بپرسید و همچنین نکات مبهم که در زمان مطالعه  رزومه با آن برخورد کرده اید از جمله تغییر مسیر شغلی ، تغییر محل زندگی و... را یاد داشت کنید تا در زمان مصاحبه بتوانید با مدیریت زمان و بدون جا انداختن موردی بهترین عملکرد را داشته باشید.


 4- زمان بندی هنگام مصاحبه:


چهارمین نکته برای برگزاری بهترین جلسه مصاحبه با متقاضی زمان بندی در هنگام می باشد. همچنین زمان بندی در هنگام مصاحبه یکی از مهم ترین ارکانی هست که شخص کصاحبه گر باید به آن توجه نماید. اگر شخص مصاحبه گر زمان بندی مناسب و ودقیقی نداشته باشد با کمبود وقت و ناقص بودن مصاحبه روبه رو خواهد شد. بهتر است در هنگام مصاحبه 80%زمان در اختیار متقاضی باشد تا بتواند از توانایی ها، علایق ، خواسته ،مهارت ها و... بیشتر صحبت کند واطلاعات بیشتری دراختیار شما بگذارد.شما به عنوان شخص مصاحبه گر در هنگام مصاحبه با مدیریت زمان و دادن زمان بیشتر به متقاضی می توانید شخص متقاضی را سریع تر و بدون اتلاف وقت کشف کنید.


  


5- در زمان مصاحبه چه چیز هایی می خواهید در متقاضی کشف کنید؟


پنجمین نکته برای برگزاری بهترین جلسه مصاحبه با متقاضی این است که شما بدانید در زمان مصاحبه چه چیز هایی می خواهید در متقاضی کشف کنید؟ همچنین برای آن که مصاحبه را به بهترین نحو برگذار نمایید بهتر است قبل از مصاحبه تعیین کنید که در جلسه مصاحبه چه چیز هایی می خواهید در متقاضی کشف کنید؟؟


آیا به دنبال کشف دانش شغلی متقاضی هستید؟ یا به دنبال کشف ویژگی های شخصیتی متقاضی می گردید؟


با نوشتن سوالات وگزیده ای از مواردی که می خواهید با متقاضی درباره آنها صحبت کنید می توانید  مصاحبه ای کامل تر وبدون اتلاف زمان داشته باشید.


درجلسه ای مصاحبه با اختصاص دادن بیشتر زمان بهه صحبت کردن و بازگو کردن مهارت های متقاضی به شما کمک می کند شما سریع تر به هدف خود برسید ومتقاضی را کشف نمایید. 


6- هیچ وقت نگذارید متقاضی کلی صحبت کند


ششمین نکته برای برگزاری بهترین جلسه مصاحبه با متقاضی این است که هیچ وقت نگذارید متقاضی کلی صحبت کند. همچنین برای داشتن یک مصاحبه کامل وبی نقص در جلسات مصاحبه هیچ وقت نگذارید متقاضی کلی صحبت کند. گاهی متقاضی با استفاده از واژه هایی نظیر بهتر، بهترین، کمتری ، بیشتری و کلماتی دیگر همانند این واژه ها گزارشات و اطلاعات مبهمی ارائه می کند. شما می توانید با بهره گیری از روش هایی از جمله پرسیدن سوالاتی همانند چرا نفر اول بودین؟؟ چه چیزی باعث این شد؟؟ چرا فکر کردید شما بهترین هستید؟؟سر صحبت در مورد موضوع مبهم را باز کنید تا متقاضی به شرح کامل ماجرا بپردازد وشما با این ترفند به راحتی به رفع این ابهامات بپردازید.


 7- اثر هاله ای در مصاحبه یعنی چه؟؟


هفتمین نکته برای برگزاری بهترین جلسه مصاحبه با متقاضی این است که شما بدانید اثر هاله ای در مصاحبه یعنی چه؟. اثر هاله ای در مصاحبه به این معنی می باشد که شخص مصاحبه گر دچار یک یا چند خصوصیت جذاب خاص از جمله بوی عطر، خوشتیپ بودن، چرب زبانی، تعریف وتمجید، مدرک ودانشگاه، معرفی از شخصی آشنا و... در متقاضی می شود . این خصوصیت ها که باعث جذاب متقاضی به شخص مصاحبه شونده می شوند و ممکن است در زمان مصاحبه بقیه تعلیمات و نظرات  شخص مصاحبه گر را تحت الشعاع قرار دهد و او را به اشتباه می اندازد. بنابر این شخص مصاحبه گر باید مواظب باشد تحت اثر هاله ای قرار نگیرد تا بتواند در جلسه مصاحبه عملکرد بالاتری داشته باشد و دور از نظر شخصی اش به کشف مهارت ها وتوانایی های متقاضی بپردازد.8- اثر تعمیم چیست:


هشتمین نکته برای برگزاری بهترین جلسه مصاحبه با متقاضی این است که شما بدانید اثر تعمیم چیست؟.اثر تعمیم به این معنا است که شخص مصاحبه گر ممکن است تحت تاثیریک یا چند خصوصیت منفی از جمله چوشش لباس ( بدحجاب یا باحجاب بودن ) ، نحوه نشستن، شکل ظاهری، رزومه خیلی معمولی داشتن، استرس بالا و... در متقاضی قرار می گیرد و روی سنجش بقیه مهارت های شخص متقاضی به شدت تاثیر می گذارد وباعث می شود مصاحبه گر در برآورد مهارت های متقاضی دچار اشتباه می شود.  بنابر این شخص مصاحبه گر باید مواظب باشد تحت اثر تعمیم قرار نگیرد تا بتواند در جلسه مصاحبه عملکرد بالاتری داشته باشد و دور از نظر شخصی اش به کشف مهارت ها وتوانایی های متقاضی بپردازد.


 


با مطالعه این مقاله متوجه می شوید برای داشتن یک مصاحبه صحیح وبا عملکرد وبازدهی عالی به عنوان شخص مصاحبه گر باید در هنگام مصاحبه نظر وعلایق شخصی را کنار بگزارید تا تحت تاثیر اثر هاله ای یا اثر تعمیم قرار نگیرید. همچنین با مهارت زمان بندی و با اطلاعات بیشتر درباره شیوه برگزاری محاصبه ، جلسه مصاحبه با شخص متقاضی را به بهترین نحو برگزار کنید و به کشف توانایی ها ، قابلیت ها وخواسته های متقاضی بپردازید.