لیست کارفرما ها
# استان شهر شرکت
1 خراسان رضوی مشهد پاک چوب
2 خراسان رضوی مشهد مطب زیبایی
3 خراسان رضوی مشهد طراحی داخلی ملکی
4 خراسان رضوی مشهد اتحادیه پوشاک
5 خراسان رضوی مشهد مهندسی کران گستر
6 خراسان رضوی مشهد -
7 خراسان رضوی مشهد قنادی سعیدی
8 خراسان رضوی مشهد پروژه آسمان
9 خراسان رضوی مشهد -
10 خراسان رضوی مشهد گروه بین المللی اساطیر
11 خراسان رضوی مشهد سیال صنعت خراسان
12 خراسان رضوی مشهد -
13 خراسان رضوی مشهد گروه مهندسی آنارام
14 خراسان رضوی مشهد گالری پارچه آرمونیان
15 خراسان رضوی مشهد کالای mdf بارانی
16 خراسان رضوی مشهد تجهیزات یاسی
17 خراسان رضوی مشهد بازرگانی پارسا سرام
18 خراسان رضوی مشهد لوراک
19 خراسان رضوی شاندیز بین المللی تجارت الکترونیک پدیده
20 0 0 تست یک
21 خراسان رضوی مشهد دیسک آکادمی
22 0 0 ثمین راهبر سناباد
23 0 0 پایاپارس
24 خراسان رضوی مشهد ژیوار
25 0 0 اسدی